Jazda na 6-prúdovej diaľnici

Unás už máme 6 prúdovú diaľnicu, no jazdiť po nej nevieme!


       Keďže už máme aj na Slovensku v úseku Trnava - Bratislava 6-prúdovú diaľnicu (3 pruhy pre každý jazdný smer), stále častejšie sa stretávame s javom, že mnohí vodiči nevedia ako sa má na takejto diaľnici jazdiť.     
Iste bol už každý z nás svedkom situácie, keď  ho vozidlo predbehlo
a ostalo zaradené  strednom pruhu aj napriek tomu, že ďalšie vozidlo už pred sebou ma predchádzanie nemalo. Alebo iný prípad, že ste dobehli pomalšie vozidlo, ktoré šlo svojou rýchlosťou cca 105km/h v strednom pruhu a pritom nepredchádzalo žiadne iné vozidlo. Dokonca sa nájdu vodiči, ktorí idú "svojou" rýchlosťou od Trnavy až po Bratislavu v strednom pruhu a bránia tak ostatným rýchlejším vozidlám v jazde.


  Vodiči takýchto vozidiel si buď neuvedomujú nedodržiavanie zákona o cestnej premávke "§ 10, zákon č. 8/2009 Z.z.: Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie." alebo úmyselne a bezohľadne porušujú predpisy. Takýmto konaním bránia iným vodičom dostať sa do cieľa svojej cesty načas, tí potom hľadajú spôsob ako takýchto vodičov predísť a často sa rozhodnú na zákonom nepovolené predchádzanie po pravej strane predchádzaného vozidla. Tu ale už aj oni porušujú zákon, ktorý hovorí, že na jazdu mimo obce slúži pravý jazdný pruh. Ostatné pruhy slúžia na predchádzanie a obchádzanie, prípadne odbočovanie. (Toto neplatí v obci, kde sa za predchádzanie nepovažuje to ak je vo viacerých jazdných pruhoch súvislá kolóna áut, vodič jazdiaci v pravo predchádza vozidlá jazdiace v ľavých pruhoch).  Niektorí horliví policajti začali pokutovať vodičov, ktorí predchádzali pomalšie vozidlá vpravo. Áno porušovali títo vodiči predpisy, ale hlavne preto, že najskôr ich porušovali vodiči idúci v strednom pruhu bezdôvodne pomaly a bránili tak rýchlejším vozidlám. Okrem toho stálo by za zmienku, keby kompetentní vysvetlili, ak vozidlo  ide stále v pravom pruhu, dobehne pomalšie v strednom pruhu a ostane v pravom a pomalšie vozidlo predben. Takéto vozidlo šlo svojou rýchlosťou vo svojom priebežnom pruhu, nevybočovalo, ale svojou konštantnou rýchlosťou predbehlo vozidlo v strednom pruhu. Nuž asi by sa mali policajti zamerať na pmalých vodičov idúcich iba v strednom pruhu. Ak by dostávali mastné pokuty, asi by ich ubudlo a neboli by takí, čo s nervami nevydržia a predchádzajú vpravo. (Iste sa nájdu hlupáci, čo robia myšičky v celej šírke vozovky a ak by bolo aj 10 pruhov, bude im to málo). Ale toto je vec polície.

      Dúfajme, že sa polícia konečne začne viac zaoberať jazdou na tejto diaľnici a pomôže ostatným jazdiť rýchlejšie a hlavne bezpečnejšie.« SpäťCreated by WMS.sk