Poplatky za dialnice pre r.2017

Cena diaľničných známok pre vozidlá do 3,5t a výšky poplatkov za užívanie ciest I a II triedy pre vozidlá nad 3,5t.
Vláda SR pre rok 2017 stanovila výšku poplatkov za používanie diaľníc pre vozidlá do 3,5t. Výška poplatku podľa obdobia platnosti sa v porovnaní s minulým rokom nemení. Ročné diaľničné poplatky na rok 2016 majú rovnakú platnosť ako poplatky minuloročné, t.j. platia od 1.12.2015 do konca januára nasledujúecho roku (do 31.1.2017). Zmena naďalej platí v systéme platieb za dialnice. Už zákazník nedostane fyzicky dialničnú známku, ktorú si nalepí na predné sklo, ale iba virtuálnu a potvrdenie o zaplatení. Známku po zaplatení  zaregistruje online čerpacia stanica s oprávnením do systému firmy pre výber mýtneho. Pri jazde po diaľnici sú kamery nad cestou vybavené schopnosťou rozpoznať na fotke vozidla ŠPZ a tú overiť v systéme úhrad za dialnice.

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené dopravnými značkami je za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
na kalendárny rok 50€

na mesiac 14€

na 10 dní 10€

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené dopravnými značkami je za motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t vrátane

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (Sadzby pre rok 2017 sa u vozidiel nad 12t nepatrne znížili).

 

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III EURO IV, V, EEV

Nákladné vozidlá

 

3,5 t – do 12 t

0,103 €

0,093 € 0,093 €

12 t a viac

 

2 nápravy 0,221 € 0,200 € 0,200 €
3 nápravy 0,233 € 0,211 € 0,211 €
4 nápravy 0,242 € 0,219 € 0,219 €
5 náprav 0,233 € 0,211 € 0,211 €

Autobusy

 

3,5 t – do 12 t 0,060 € 0,050 € 0,030 €
12 t a viac 0,110 € 0,100 € 0,060 €

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy

 

 

Kategória vozidla


Emisná trieda


EURO 0 – II EURO III EURO IV, V, EEV

Nákladné vozidlá

 

3,5 t – do 12 t
0,103 € 0,093 € 0,093 €
12 t a viac 2 nápravy
0,221 € 0,200 € 0,200 €
3 nápravy
0,233 € 0,211 € 0,211 €
4 nápravy
0,242 € 0,219 € 0,219 €
5 náprav
0,233 € 0,211 € 0,211 €

Autobusy

 

3,5 t – do 12 t
0,040 € 0,030 € 0,020 €
12 t a viac
0,080 € 0,070 € 0,040 €

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH 

zdroj: www.emyto.sk


« SpäťCreated by WMS.sk