VitajteVitajte na stránke www.priestupky.sk!

Srdečne Vás vítame na našich stránkach, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou dopravy.

 

     Snahou autorov bolo vytvorenie stránky, ktorá by sa zaoberala spôsobom jazdy na našich cestách a podnietila by kompetentných konečne začať v týchto veciach konať.

     Takmer denno-denne počúvame z rôznych médií o tom ako vláda a iní politici či funkcionári robia opatrenia, prijímajú zákony a robia akcie, aby znížili nehodovosť a navrátili slušnosť na naše cesty.

     Aj napriek prijatej novele cestného zákona a prvotnom obávaní sa možných silnejších a hlavne drahších postihov za priestupky, sa pomaly situácia vracia do „normálu“ pred prijatím novely zákona. Opäť sa za volantom telefonuje, opäť sa jazdí cez plné čiary, z jazdného pruhu do druhého bez dania znamenia o zmene smeru jazdy, prechádza sa križovatkami na červenú, jazdí sa tesne za vozidlom hoci aj na diaľnici s odstupom často menej ako 2 metre, parkuje sa na zakázaných miestach a mnoho ďalších.

     Chovanie sa niektorých vodičov jasne hovorí o ich sebaistote, o moci peňazí a fyzickej sily. Neštítia sa použiť kedykoľvek a voči komukoľvek fyzické násilie často bez príčiny, lebo sú podráždení už tým, že musia evidovať na ceste aj niekoho iného ako sú oni sami . Nemajú problém vytiahnúť hoci aj strelnú zbraň voči komukoľvek. Asi drvivá väčšina takýchto vodičov má krátke vlasy, alebo vyholenú hlavu, široký krátky krk a hrubú zlatú reťaz na krku., alebo sú to naši nedotknuteľní zákonodarcovia s ich imunitou na všetko. Ich názor je, že predpisy sú pre bezmajetných chudobných úbožiakov. Oni si vďaka moci peňazí a známostiam môžu dovoliť čokoľvek. Neuvedomujú si, že aj ich môže postihnúť nešťastie vďaka inému takémuto bezohľadnému vodičovi a môžu prísť o svojho blízkeho. Aj tí najsmelší „Bosovia“ sa stanú umiernení a slušný ihneď ako prekročia hranicu štátu, napríklad v Rakúsku.

     Aby sme mohli všetci jazdiť podľa predpisov slušne, spokojne, a hlavne bezpečne, chceme na tejto stránke nazbierať čo najviac materiálov o priestupkoch a poukázať na stav na našich cestách a pokúsiť sa prinútiť kompetentných konečne začať konať.

 

     Na tejto stránke sa pokúsime priniesť vám aj kopu užitočných rád z oblasti automobilizmu a mnohých tém týkajúcich sa jazdenia.

 

     Okrem toho život nie je iba o vážnych veciach, tak sme pamätali aj na zábavu. Vaše príspevky a snahu spoločne s nami niečo dobré dosiahnuť chceme aj ohodnotiť rôznymi cenami v rôznych akciách.

 


A preto, foťte, filmujte, bavte sa, prispievajte článkami, postrehmi i radami ale hlavne pomôžte tak bezpečnejšie jazdiť!

Nezabudnite, že najdôležitejšie je prísť zdraví s celou rodinou do cieľa!

« SpäťCreated by WMS.sk